Mennesket bag

Rød tråd: Forandringsledelse 

Jeg bidrager med at skabe ro og overblik for ledere og ildsjæle. Indsatserne styrker gode valg, god fordybelse i sit arbejde og godt samarbejde. Mit navn er Betty Frederiksen. Jeg står bag Syntesa.

Udtalelser

Henriette Flændsdal, klyngeleder i Høje Taastrup beskriver:

​”I et samarbejde med Betty fås en reflekteret samtale. Betty ser muligheder, får øje på hvad der er godt i forvejen. Ser hvor den enkelte er. Og hvordan det er muligt at komme et nyt sted hen. – Vi har f.eks. set på hvad en god gruppe er. Her bliver den reflekterede samtale og de metoder Betty bruger, en vej til at udvikle sin egen ledelse.”

​Mira Spanggaard er softwareudvikler og master i informatik. Hun fortæller om sit udbytte fra en procesdag:

”Jeg kom hjem med meget mere energi, og med en masse optimistiske tanker og ideer. Det var en god sammensætning af teori og praktiske øvelser – og det var inspirerende at høre andres perspektiver og ønsker for fremtiden.”

Charlotte Arildsen, pædagogisk leder i Høje Taastrup udtaler:

​”Sådan et frirum skulle alle ledere have.”

CV i ord

Mennesker og det vi kan sammen – når vore teams spiller – det begejstrer mig.

Og det vi kan gøre for at et fragmenterende samarbejde kan heles igen, inspirerer mig til at gøre mit bedste for at fremme det gode samspil i den aktuelle organisation. Det er min røde tråd.

… At følge med kunden ind og se visionerne. Se hvor vi er i dag. Og derfra bygge bro mellem de to. Så visionerne bliver virkelige. Og vi kommer i mål fra de første forandringer bringes ind til de valgte løsninger er forankrede.

Kronologisk har jeg arbejdet fjorten år med at hjælpe virksomheder indenfor produktion og logistik med at få overblik og ro på deres daglige arbejde og produktion – og derefter en indsats jeg har brændt lige som meget for – at hjælpe især pædagogiske ledere og de organisationer de står i spidsen for med at få deres samarbejde til fungere, og den enkelte til at trives og shine. Det at ankomme med ro og overblik indeni, og lader vores arbejde tage udgangspunkt derfra. Og se hvordan det er befordrende når vi samarbejder og løser det vi er her for.

Uddannelsesmæssigt er jeg uddannet civilingeniør i virksomhedssystemer, kreativ procesleder samt adfærdsorienteret psykoterapeut.​

​​Dertil en række kortere uddannelser, kurser og erfaringer som giver en god pædagogisk, psykologisk, meditations-teknisk og ledelsesmæssig base.

​Aktiv brug af billedkunst er også en væsentlig kilde til inspiration både for mig selv og i mit arbejde med ledere og organisationer, Jeg elsker at male, og ved at det vi omgiver os med kan være en subtil hjælper for både ledere og ildsjæle, ift. at have sin vision og kilde til energi tydelig for sig.

Klik evt. ind på Linkedin hvis du er interesseret i at læser mere om min baggrund.

 

“Jeg er utrolig glad når vi i et samarbejde finder nøgler til hvordan det er muligt at komme videre fra hvor vi er, til de opsatte mål. Med glæde og gejst.

Betty Frederiksen,
Udviklingskonsulent, Syntesa

Drivkraften

Ro, fokus og fremdrift

.. Formel 1 teamene er formidable til deres PITs stops.

Vi kan se det for os når formel1 bilen ruller ind i pittet og 2 sekunder efter er kørende igen.

Man kan ikke gå i PIT på 2 sekunder i Syntesa. 🙂

Men værktøjerne starter med meget mindre krævende indsatser end man skulle tro.

– Hvis du vil, så træk vejret i bund lige nu.

… Alene fokus på vejrtrækningen er en genvej til lidt mere ro.

Derfor vil jeg også lige dele denne oplevelse med dig:

Med en forretningsleder. Hun var midt i 40’erne. Hun ankom hektisk. Vi startede på Syntesa workshop der strakte sig over et par timer med ro og tid til fordybelse. Undervejs faldt hendes skuldre ned. Midt under workshoppen efter en øvelse kiggede hun op, med et let overrasket smil: “Nu har jeg lige løst noget, jeg har tumlet med rigtig længe”.

Ønsket og viljen baner vejen.

Ofte skal der så lidt til, i forhold til hvad vi forventer.

I Syntesa skaber vi de åndehuller det er svære selv at skabe.
Og deri kan vi opsøge roen, opsøge fokus og åbne blikket for muligheder.

I Syntesa arbejder vi indefra og ud. Vi skaber ro og lethed. Midt i det konstant foranderlige.

Med roen og letheden indefra bliver det enklere for dig at se hvad der skal til.

Hvilket fokus-område kalder særligt på ledelse lige nu for at vi lykkes med de næste skridt?

Der er konstant foranderlighed. Konstant udvikling. Og konstant behov for at ledelsen matcher hvor vi er, og hvorfor vi er her?

Hvilke værdier lever, leder og arbejder du efter?

Og hvordan kommer vi fra vision til virkelighed?

I Syntesa ser vi både på mennesket, teamet og de tidsspan der er vigtige for os. Vi forholder os til ro, overblik og dynamik også ift.:

  • Strategisk visionær ledelse
  • Taktisk samskabelse
  • Operationel succes

Vigtigheden i at være samskabende er afgørende.

Bevidstheden om at være i et team, hvis mission og vision matcher med egne værdier er af uvurderlig værdi.

Det er ikke en selvfølge, men kan styrkes af aktive valg. Kendskabet til egne værdier er et afgørende grundlag for at kunne vælge hvor vi vælger at lægge vores indsats.

I formel 1 pittet har alle fokus på det de er sammen om. Og der både taktiske og operationelle i det de gør. De løser opgaven – sammen.

Syntesa’s drivkraft er at skabe PITs, pauser og udviklingsrum, hvor ledere og ildsjæle får gevinst af at skabe ro til fordybelse og udvikler sig selv, udvikler sig sammen og udvikler dét vi er her for. 

Syntesa’s indsats styrker at vi hver især kommer fra en forankring i egne værdier.

Når vi kender vore egne værdier, er det uhørt enklere at indgå konstruktivt i dagligdagens samskabelse. Både som leder og ildsjæl.

I udviklings-forløb med Syntesa opøver vi også helt generelt en evne til at se nye sammenhænge og nye perspektiver på hvordan det er muligt at lede indefra og udad. Og hvordan det er muligt dynamisk at have blik for både spændet fra langsigtet til kortsigtet planlægning og alle de menneskelige vinkler der bidrager eller måske bremser vore indsatser.

Vi skaber konstruktive loops både for os selv og for de sammenhænge vi indgår i.

Syntesa

I et samarbejde med Syntesa, skaber vi ‘win-win loops’ – indefra og ud!

Fundament og kilder

Mening, mennesker og fag

Vi går efter det der giver mening.
Skaber gode vilkår for faglige, menneskelige, intelligente valg.
Så vi trives. – Og skaber det vi virkelig brænder for at bidrage med.

Og vi udvikler os sammen.

Udviklingssamarbejdet med ledere har ført dem enkeltvis og sammen ind til deres faglighed, deres erfaringer og udfordringer med når de skaber gode institutioner og organisationer i udvikling.

I vort samspil stiller jeg spørgsmål på en måde der måske er anderledes end de er vandt til qua min baggrund. Og derigennem finder vi nye veje frem.

Ildsjæle oplever at se på deres hverdagssituationer med nye øjne. Vi ser arbejdet oppefra og indefra med blik for de menneskelige, nærværende og værdibaserede dimensioner. Vi ser det også udfra, i forhold til hvordan de indre dimensioner piller sammen med den planlæggende. Sådan at vi skaber de forandringer vi ønsker at opnå.

Vi skaber synteser.

I Syntesa’s fundament er der også en række andre kilder som træder særligt frem.

Charlotte Algreen Brønsted, cand.pæd.psyk. Jeg har haft en berigende uddannelse som meditationsinstruktør for børn og voksne.  Det er de metoder, teknikker og forskningsmæssige grundlag jeg har fra denne uddannelse, som du kan få glæde af i undervisning i meditation og fordybelse.

Louise Klinge, Skoleforsker. Hun gør virkelig en stor forskel for lærere og børn i vore skoler i dag.
Jeg har med glæde fulgt hendes forskning og inspirerende arbejde. Efter en master class med Louise opsummerede jeg essensen af hendes forskningsbaserede pointer løftet ind på ledelsesplan. Se denne artikel og bliv inspireret til vordan det er muligt at lede relationskompentent.
Klik her for link.

Shawn Achor har med afsæt forskning på Harvard Business School fordybet sig i at det giver uhørt meget medvind at opsøge glæde – og derfra opnå succes. Happiness first. Søg f.eks. på hans TED talk og lad dig inspirere af den.

I Syntesa-konceptet opsøger vi roen, den spirende glæde. Opsøger at skinne indefra. Og øver os i at have denne konstruktive tilstand present indeni, før vi træffer konstruktive beslutninger.

Jeg er taknemmelig for min billedkunstlærer Eva Castensen’s hjælpe og faglige læring ift. at udvikle mine strøg, så Syntesa også (når det er relevant) kan bidrage kunstnerisk til at ledere og organisationer gør det synligt hvad deres fokus, drivkraft og vision er. Giver visionerne et billedligt udtryk. Og dermed også få billedkunstens subtile hjælp undervejs mens hver enkelt medarbejder, leder og team arbejder i den konkrete verden med at gøre visionerne virkelige.

Dette spænd og denne overensstemmelse mellem indre og ydre, kunsnerisk og reel, lokalt og globalt er væsentligt i det du får ud af et samarbejde med Syntesa.

Du får hjælp i et samarbejde med Syntesa til at skabe forandringer der er holdbare – også i det større perspektiv. Derfor er vi også optaget af den nytte der ligger i at have FNs verdensmål med i baghovedet når vi disponerer vore indsatser.  Sådan at vi bidrager konstruktivt, i de sammenhænge vi er en del af både lokalt, regionalt og videre ud derfra.

Syntesa er her for at hjælpe ledere og ildsjæle, som vil lære at skabe konstruktive og meningsfyldte forandringer – med afsæt i egen ro og vitalitet.

Vil du vide mere om specifikke uddannelser, faglighed og erfaringer er du velkommen til at klikke ind på Betty Frederiksen på Linkedin via ikonet nederst/øverst.

Tag rigtig gerne kontakt. Skriv eller ring og lad os få en god udviklende dialog.