Mennesket bag

Rød tråd: Forandringsledelse 

Jeg står bag Syntesa. Mit navn er Betty Frederiksen. Jeg har arbejdet fjorten år som IT-konsulent for virksomheder indenfor produktion og logistik – og derefter lige så mange som udviklingskonsulent for pædagogiske ledere og de organisationer de står i spidsen for.

Udtalelser

Henriette Flændsdal, klyngeleder i Høje Taastrup beskriver:

​”I et samarbejde med Betty fås en reflekteret samtale. Betty ser muligheder, får øje på hvad der er godt i forvejen. Ser hvor den enkelte er. Og hvordan det er muligt at komme et nyt sted hen. – Vi har f.eks. set på hvad en god gruppe er. Her bliver den reflekterede samtale og de metoder Betty bruger, en vej til at udvikle sin egen ledelse.”

​Mira Spanggaard er softwareudvikler og master i informatik. Hun fortæller om sit udbytte fra en procesdag:

”Jeg kom hjem med meget mere energi, og med en masse optimistiske tanker og ideer. Det var en god sammensætning af teori og praktiske øvelser – og det var inspirerende at høre andres perspektiver og ønsker for fremtiden.”

Charlotte Arildsen, pædagogisk leder i Høje Taastrup udtaler:

​”Sådan et frirum skulle alle ledere have.”

CV i ord

​Civilingeniør i virksomhedssystemer, kreativ procesleder samt adfærdsorienteret psykoterapeut.​

​​Dertil en række kortere uddannelser, kurser og erfaringer som giver en god pædagogisk, psykologisk, meditations-teknisk og ledelsesmæssig base.

​Aktiv brug af billedkunst er også en væsentlig kilde til inspiration både for mig selv og i mit arbejde med ledere og organisationer, Jeg elsker at male, og ved at det vi omgiver os med kan være en subtil hjælper for både ledere og ildsjæle, ift. at have sin vision og kilde til energi tydelig for sig.

 

“Jeg er utrolig glad når vi i et samarbejde finder nøgler til hvordan det er muligt at komme videre fra hvor vi er, til de opsatte mål.

I samarbejdet finder vi ind til det der er energi og liv i.
Så vi hele tiden gør det bedste ​med dét der ér lige nu, og med øje for det vi gerne vil.”

Betty Frederiksen,
Udviklingskonsulent, Syntesa

Drivkraften

Ro, fokus og fremdrift

.. Som formel 1 teamene, der øver sig i effektive pitstops, for at køre gode løb.

Vi kan se det for os når formel1 bilen ruller ind i pittet og 2 sekunder efter er kørende igen.

Man kan ikke gå i PIT på 2 sekunder i Syntesa. 🙂

Men værktøjerne starter med meget mindre krævende indsatser end man skulle tro.

– Hvis du vil, så træk vejret i bund lige nu.

… Alene fokus på vejrtrækningen er en genvej til lidt mere ro.

Derfor vil jeg også lige dele denne oplevelse med dig: For en forretningsleder, der var med på en Syntesa workshop. Hun var midt i 40’erne. Det hektiske hun var ankommet med, fortonede sig langsomt undervejs. Og midt under workshoppen efter en øvelse med ro og tid til fordybelse, kiggede hun op, med et let overrasket smil: “Nu har jeg lige løst noget, jeg har tumlet med rigtig længe”.

Ofte skal der så lidt til, ift. hvad vi forventer. Startende med afsæt i viljen til at opsøge roen, opsøge fokus og blikket for muligheder.

I Syntesa arbejder vi indefra og ud. Vi skaber ro og lethed. Midt i det konstant foranderlige.
Det vinder alle ved.

Med roen og letheden indefra bliver det enklere at se hvad der skal til.

Hvilket fokus-område kalder særligt på ledelse lige nu for at vi lykkes med de næste skridt?

  • Strategisk visionær ledelse
  • Taktisk samskabelse
  • Operationel succes

Der er konstant foranderlighed. Konstant udvikling. Og konstant behov for at ledelsen matcher hvor vi er, og hvorfor vi er her?

I formel 1 pittet har alle fokus på det de er sammen om. Og der både taktiske og operationelle i det de gør. De løser opgaven – sammen.

Vigtigheden i at være samskabende er afgørende.

Ligesom bevidstheden om at være i et team, hvis mission og vision matcher med egne værdier er af uvurderlig værdi.

Det er ikke en selvfølge, men kan styrkes af et aktivt valg. Lige som kendskabet til egne værdier er et afgørende grundlag for at kunne vælge hvor vi vælger at lægge vores indsats.

Syntesa’s drivkraft er at skabe PITs, pauser og udviklingsrum, hvor ledere og ildsjæle får gevinst af at skabe ro til fordybelse og udvikler sig selv, udvikler sig sammen og udvikler dét vi er her for. 

Syntesa’s indsats styrker at vi hver især kommer fra en forankring i egne værdier.

Når vi kender vore egne værdier, er det uhørt enklere at indgå konstruktivt i dagligdagens samskabelse. Både som leder og ildsjæl.

I udviklings-forløb med Syntesa opøver vi også helt generelt en evne til at se nye sammenhænge og nye perspektiver på hvordan det er muligt at lede indefra og udad. Og hvordan det er muligt dynamisk at have blik for både spændet fra langsigtet til kortsigtet planlægning og alle de menneskelige vinkler der bidrager eller måske bremser vore indsatser.

Vi skaber konstruktive loops både for os selv og for de sammenhænge vi indgår i.

Syntesa

I et samarbejde med Syntesa, skaber vi ‘win-win loops’ – indefra og ud!

Fundament og kilder

Mening, mennesker og fag

Det der giver mening – er når vi sammen skaber rum for udvikling. Det der virkelig flytter noget for os som menneske og teams, når vi ‘med en portion god vilje’ skaber gode vilkår for faglige, menneskelige, intelligente valg. – Så vi trives. – Og skaber det vi virkelig brænder for at bidrage med.

Ledere har delt deres faglighed, deres erfaringer og udfordringer med at skabe gode institutioner og organisationer i udvikling. I vort samspil stiller jeg spørgsmål på en måde der måske er anderledes end de er vandt til qua min baggrund. Og derigennem finder vi nye veje frem.

Ildsjæle oplever og viser gennem deres hverdagssituationer, hvor væsentligt det er at de menneskelige, nærværende og værdibaserede dimensioner spiller sammen med den planlæggende, så vi kan skabe de forandringer vi ønsker og derfra sætte nye mål.

I Syntesa’s fundament er der også en række andre kilder som træder særligt frem.

Charlotte Algreen Brønsted, cand.pæd.psyk. Jeg har haft en berigende uddannelse som meditationsinstruktør for børn og voksne.  Det er de metoder, teknikker og forskningsmæssige grundlag jeg har fra denne uddannelse, som jeg funderer min undervisning i meditation og fordybelse på.

Louise Klinge, Skoleforsker. Jeg har med glæde fulgt hendes forskning og inspirerende arbejde i Danmarks skoler. Efter en master class med Louise opsummerede jeg essensen af hendes forskningsbaserede pointer løftet ind på ledelsesplan. Se denne artikel om hvordan det er muligt at lede relationskompentent. Klik her for link.

Shawn Achor har med afsæt forskning på Harvard Business School fordybet sig i at det giver uhørt meget medvind at opsøge glæde – og derfra opnå succes. Happiness first.

I Syntesa-konceptet opsøger vi roen, den spirende glæde, og øver os i at have denne konstruktive tilstande present indeni, før vi træffer konstruktive beslutninger. Opsøger at skinne indefra.

Jeg er også min billedkunstlærer Eva Castensen taknemmelig for at hjælpe mig med at udvikle mine strøg, så Syntesa også (når det er relevant) kan hjælpe ledere og organisationer med at give visioner et billedligt udtryk. Og dermed også få billedkunstens subtile hjælp undervejs mens der arbejdes på at gøre visionerne virkelige.

Syntesa er funderet på iagttagelsen af, at det vi skaber af forandring også er holdbart i det større perspektiv. Derfor er vi også optaget af den nytte der ligger i at have FNs verdensmål med i baghovedet når vi disponerer vore indsatser.  Sådan at vi bidrager konstruktivt, i de sammenhænge vi er en del af både lokalt, regionalt og videre ud derfra.

Vil du vide mere om specifikke uddannelser, fagligehed og erfaringer er du velkommen til at klikke ind på Betty Frederiksen på Linkedin via ikonet nederst/øverst.

Tag rigtig gerne kontakt. Skriv eller ring og lad os få en god udviklende dialog.

Syntesa er her for at hjælpe ledere og ildsjæle, som vil lære at skabe konstruktive og meningsfyldte forandringer – med afsæt i egen ro og vitalitet.